دریافت فایل با موضوع(پروپوزال ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران)

هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات82حجم0/260 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران چکیده یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. اپروپوزال ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران||کیو ایی42064127|qeb42042343|نسبت میان حبس و وقف,شباهتهای وقف و حبس,تفاوت های وقف و حبس,حبس در حقوق ایران,وقف در حقوق ایران,وقف و حبس در حقوق ایران,پروپوزال تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران,پروپوزال وقف,پروپوزال عقد حبس
در این پست قصد معرفی فایل پروپوزال ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران را داریم با ما همراه باشید.

هدف از این می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات82حجم0/260 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران چکیده یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی در حبس چنین چیزی شرط نیست. کلید واژگان وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض. بیان مساله بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده 55 قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است. یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده55 ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده40 خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم. در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟ فهرست مطالبچکیدهمقدمهربیان مساله سوالات تحقیقفرضیه ها اهمیت موضوعاهداف تحقیق پیشینهروش فصل اول:کلیات وقف و حبس1-1- وقف21-1-1-وقف در لغت و اصطلاح21-1-1-1-وقف در لغت21-1-1-2-وقف اصطلاح21-1-1-3- تقسیم بندی وقف 81-1-2-تاریخچه111-1-2-1- وقف در قبل از اسلام 111-1-2-2- وقف در اسلام131-1-2-3- وقف در قران141-1-2-4- وقف در سنت151-1-2-5- وقف در ایران161-1-3-خصوصیات وقف191-1-4-ارکان وقف211-1-4-1-صیغه وقف211-1-4-2-واقف23 1-1-4-3- موقوفه271-1-4-4-موقوف علیه291-1-5-شرایط مال موقوفه301-1-5-1-ملک بودن301-1-5-2-معلوم بودن مال موقوفه301-1-5-3-معین بودن301-1-5-4-قابلیت نقل و انتقال311-1-5-5-داشتن منفعت عقلایی ومشروع311-1-5-6-مقدور التسلیم بودن311-1-5-7-مالیت داشتن 321-1-5-8-قابلیت بقاء321-2-حبس در لغت و اصطلاح331-2-1-1-معنای واژه حبس331-2-1-2-حبس در اصطلاح 331-2-1-3-ماهیت عقد حبس351-2-2-ویژگیهای عقد حبس 371-2-2-1-حبس عین37 1-2-2-2-قبض371-2-2-3- عدم خروج مال از مالکیت مالک371-2-2-4- ایجاد حق انتفاع برای دیگران381-2-3-ارکان عقد حبس391-2-3-1-صیغه حبس391-2-3-2-حابس 391-2-3-3- مال مورد حبس401-2-3-4-محبوس علیه401-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع411-2-4-1-حبس مطلق411-2-4-2-حبس موبد431-2-4-3-حبس عمری441-2-4-4-عقد رقبی45 1-2-4-5-عقد حبس سکنی471-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع491-2-5-1-شرایط عمومی 491-2-5-2-شرایط اختصاصی501-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس51منابع
"

مطالب دیگر:
کتاب رنگ آمیزی علاالدین و غول چراغ -1171-مطالعه موردی،بررسی تطبیقی و مطالعه مبانی ضوابط طراحی لرزه ای آیین نامه طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی ایران و آمریكا172- بررسی روش تحلیل مستقیم در طراحی ستون های فولادی و مقایسه آن با روش طول موثرتحلیل بنا مجتمع مسکونی173- بهبود روش طراحی سقف­های مركب با استفاده از اصول بهینه­ سازی174-روابط طراحی خمشی تیرهای RC تقویت شده با ورق­های FRP (بر مبنای فرضیات حاكم بر آبا- (I.R.I.CC175- برنامه‌ریزی و طراحی شبكه‌ یك‌پارچه و منسجم مسیرهای ویژه موتورسیكلت به عنوان یك روش حمل و نقل شهریاصول و مبانی طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گزاری در فولاد ها و چدن ها176-توسعه نرم افزار SIPDRO جهت طراحی سیفون معكوس و آبشار177- طراحی بهینه سیستمهای انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیك178-بررسی چگونگی استفاده از ایزولاسیون لرزه­ ای در روش طراحی بر مبنای عملكرد179-بررسی روش­های مدیریت رسوبگذاری در سدها و قابلیت كاربرد آنها با توجه به ملاحظات طراحی و بهره­برداری(مطالعه موردی سد كرخه)180- ارزیابی روشهای تقریبی ارائه شده در آیین نامه های طراحی در محاسبه پاسخ بحرانی سازه تحت تأثیر مؤلفه های افقی زلزله های نزدیك گسل181- بررسی اثر بارهای محوری مختلف عبوری از راههای کشور بر نتایج طراحی روسازی آسفالتی182-طراحی و راه اندازی دستگاه آزمایش بیرون كشش جهت مطالعه رفتار استاتیكی ژئوگریدهای مدفون در ماسهحل تمارین دینامیک سازه183-معیارهای حاكم بر طرح لرزه ای و نقش آنها در عملكرد ساختمان های با قاب خمشی ویژه فولادی در طراحی بر اساس استاندارد 2800 ایران184- تحلیل و طراحی سیستم دال‌ پیوند در پل‌های تیر و دال185- طراحی بهینه شبكه های توزیع آب شهری با تكیه بر برنامه زمانی بلند مدت توسعه شبكه186-حل مسئله طراحی شبكه حمل و نقل مواد خطرناك187-طراحی مدل برای تعیین اثر زمان­بندی سیستم اتوبوس بر زمان انتظار مسافران در ایستگاههای اتوبوس188- ارائه یك روش ساده بمنظور انتخاب اولیه مشخصات میراگرهای فولادی در طراحی بهینه سازه‌های كوتاه مرتبه189-بهینه ­یابی موقعیت شمع­ها در یك پی نواری دو طرفه مطابق با ضوابط طراحی بر اساس عملكرد سازه190- بررسی پارامترهای مؤثر در طراحی فیلتر سدهای خاكی191-كاربرد روش انرژی در طراحی قاب های خمشی فولادی