دریافت فایل با موضوع(احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران)

هدف از این مقاله می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات36حجم0/48 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران پیشگفتااحكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران||کیو ایی42030638|qeb42042343|قاعده لا ضرر,قاعده نفی عسر و حرج,قاعده مقدمه حرام،حرام است,احكام ثانویه,حقوق موضوعه ایران,احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
در این پست قصد معرفی فایل احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران را داریم با ما همراه باشید.

هدف از این مقاله می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات36حجم0/48 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران پیشگفتار:احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد. ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد. و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم. کلمات کلیدی:احکام اولیه و ثانویهنفی عسر و حرجقاعده لاضررحقوق موضوعه ایران فهرست مطالبپیشگفتار: 1پیشینه پژوهش: 31)کلیات : 41-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 41-2-تعریف حکم و اقسام آن: 91-2-1- تعریف حکم: 91-2-2- تقسیمات حکم: 91-2-2-1- حکم اولی: 91-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 101-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 101-3-1- تغییر موضوعات احکام 111-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام 111-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 111-3-4- تغییر ارزش ها: 121-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 122-1- قاعده نفی عسر و حرج: 132-1-1- مفهوم عسر و حرج: 132-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 142-1-3- مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 142-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 152-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 152-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 152-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 182-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 212-2-1- منظور از قاعده: 212-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 221- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22ماده 702 ق . م. ا : 22ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 242-3- قاعده لاضرر: 242-3-1- مدرک قاعده: 252-3-2- مفاد قاعده: 252-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین 252-3-3-1- قانون مدنی: 252-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 292-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31نتیجه گیری: 32فهرست منابع: 33
"

مطالب دیگر:
شناخت زبان بدنشیوه های مرمت نقاشی رنگ روغن و نقد آن (با تأکید برموزون سازی رنگی)کاشی کاری معبد سلطانیهتحقیق هنر رماتیکهنر کاشی کاری در اسلامهنر های تجسمیوضوح تصویر در عکاسیتقسیم بندی قالیهای عثمانی بر اساس طرح و نقشهجایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهانرسالت فرهنگی –اجتماعی هنرمندانرویدادهای مهم هنری قرن بیستمسبک های هنریکاشی کاری و سفالگریگرافیك سه بعدیماتیسننقاشی اصیل ایرانیهنر باستانی ماور نزدیك و هندهنر در نخستین سالهای اسلامهنر گلیم بافیهنر مدرن ماتیسنمبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی اثر UDMA بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 14 تا 16 سالبررسی و مطالعه موضوع شهادت و قضا در علوم فقهی اسلامیپیشینه تحقیق بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خونخطاطی