دریافت فایل با موضوع(مقاله بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران)

فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : 12 صفحه بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران چکیده: دیه و ارش در برخی منابع متفاوت و در برخی دیگر دو عنوان مترادف به کار برده شده اند. دیه در اصل «وَدِیَ» بوده که و واو آن را حذف کردمقاله بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران||کیو ایی2015901|qeb42042343|دانلود تحقیق, دانلود مقاله, فایل سنتر, فروشگاه فایل سنتر بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران
در این پست قصد معرفی فایل مقاله بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران را داریم با ما همراه باشید.

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 12 صفحه

بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

چکیده:
دیه و ارش در برخی منابع متفاوت و در برخی دیگر دو عنوان مترادف به کار برده شده اند. دیه در اصل «وَدِیَ» بوده که و واو آن را حذف کرده و در عوض «ه» به آخر آن افزوده اند. در اصطلاح فقها دیه مالی است که بواسطه جنایت بر انسان در قتل نفس یا کمتر از آن واجب می شود ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می باشد که از آن با عبارتهای مختلف همچون «کل مالا تقدر له ففیه الارش» تعبیر می شود. قانونگذار ایران در ماده 15 قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف کرده است: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است لکن تعریفی از ارش بعمل نیاورده و تنها در ماده 367 قانون مجازات اسلامی مواردی را که باید ارش پرداخت گردد مشخص کرده و می گوید «هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.» هدف از این تحقیق بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران می باشد. به همین منظور برای انجام این تحقیق به بررسی این موارد در کتابهای فقهی و حقوقی پرداخته ایم و نتایج این بررسی بیانگر آنست که وجه اشتراک دیه و ارش در فقه و حقوق ایران بیشتر از وجه افتراق آن می باشد. این پایان نامه از این جهت که توانسته موارد اشتراک و افتراق این دو را در فقه و حقوق ایران مشخص سازد دارای اهمیت می باشد.
واژگان کلیدی: اشتراک، افتراق، دیه، ارش، فقه، حقوق


مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای منطبق کردن قواعد کیفری از باورها و تمایلات همگانی با احکام و دستورات اسلام، نظام حقوق جزایی ایران در ابعاد مختلف به شدت متحول و دگرگون گردید. به ویژه در مبحث قصاص و دیات که مستقیماً از فقه اسلامی به قانون ایران راه پیدا کرد این دگرگونی به نحو چشمگیری در این مباحث توسعه پیدا کرد به طوری که این تغییرات علاوه بر روش دادرسی، مباحث حقوق جزای عمومی و بیشتر از آن موضوعات جزای اختصاصی را نیز دربرگرفته است. پژوهش حاضر به بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه اسلامی و حقوق ایران که کمتر مورد توجه جدی واقع شده می پردازد؛ موضوعی که تحت تاثیر فقه جزایی به قانون ایران راه یافت در صورتی که قبل از انقلاب چیزی بنام دیه در قانون ایران نداشتیم تاکید قانونگذار بر تبعیت از منابع فقهی به ویژه در مبحث جنایات و دیه و ارش تا بدان حد است که علاوه بر آنکه غالب مواد پیش بینی شده را مستقیماً از کتب فقهی ترجمه و در قالب مواد قانونی تنظیم کرده اند، در ترتیب و تبویب مواد مذکور نیز بدون توجه به تقسیماتی که امروز از شعب مختلف حقوق می شود، خود را مقید به متون فقهی نموده است از این رو بدیهی است که در شرح و تفسیر مواد قانونی تلاش شود به طور گسترده به منابع موردنظر قانونگذار و منابع فقهی مراجعه گردد؛ چرا که نقد و بررسی احکام فقهی از زاویه نگرش حقوق عرفی و مبتنی بر مبانی و قواعد حقوق غیردینی کاملاً غیرعلمی و انحرافی خواهد بود. و چنانکه گفتیم، عدم عنایت به این موضوع، مباحث و نتیجه گیری های غیرواقع بینانه ای را که امروز در بسیاری موارد شاهد آن هستیم به دنبال آورده است. توجه به

مطالب دیگر:
🔥تحقیق در مورد قلب یا دل 🔥تحقیق در مورد كراتين 38 ص 🔥تحقیق در مورد كود فسفاته 19 ص 🔥تحقیق در مورد قوانين ترموديناميک 🔥تحقیق در مورد قالی بافی 146ص 🔥تحقیق در مورد ماشين برداشت پسته 🔥تحقیق در مورد ماشين ابزار 50ص 🔥تحقیق در مورد لبنیات 🔥تحقیق در مورد مبانى انديشه هاى سياسى اهل سنت 28 ص 🔥تحقیق در مورد مبدلهاي حرارتي 60ص 🔥تحقیق در مورد مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها 44 ص 🔥تحقیق در مورد مدد کاری 🔥تحقیق در مورد مختصري در احوال وآثار نظامي 117 ص 🔥تحقیق در مورد مدیریت پیشگیرانه جنگ نرم 🔥تحقیق در مورد مطالعه روش سنجی 78 ص 🔥تحقیق در مورد معرفی زيرساخت يک شبکه 🔥تحقیق در مورد معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني 🔥تحقیق در مورد مفهوم سرمايه اجتماعي 75 ص 🔥تحقیق در مورد مقاله مربوط به نگهداری مواد غذایی 75 ص 🔥تحقیق در مورد مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن 57 ص 🔥تحقیق در مورد ملات آماده 🔥تحقیق در مورد منابع اعتباري 🔥تحقیق در مورد منابع بوستاني 🔥تحقیق در مورد مقایسه بانکداری اسلامی در ایران و جهان 🔥تحقیق در مورد موانع فرهنگي ارتقاء شغلي زنان (مديريت دولتي)